50. lokomotywa Vectron w Polsce – nowy klient Laude Smart Intermodal

50. lokomotywa Vectron w Polsce

Nowy klient Laude Smart Intermodal

Laude Smart Intermodal S.A. - dostawca usług transportowych i logistycznych i jedna z najprężniej rozwijających się firm w sektorze intermodalnym, powiększa swoją flotę o najnowocześniejszą w Europie lokomotywę – Vectron MS. Pojazd został zakupiony przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej, za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację przewozów intermodalnych. Dostawa lokomotywy planowana jest na początku 2021 r.

 

Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach i różnych warunkach eksploatacyjnych. Lokomotywa powstawała z myślą o realizacji różnorodnych zadań przewozowych. Podstawowym założeniem była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim jak i towarowym w Europie.

 

– Branża kolejowa docenia możliwości tego pojazdu co potwierdzają realizowane zamówienia na blisko 1000 pojazdów, z których dostarczonych ponad 750 lokomotyw, przejechało już ponad 250 milionów kilometrów – mówi Krzysztof Celiński, Prezes Siemens Mobility Sp. z o.o. 

 

W Polsce z lokomotyw Vectron korzystają PKP CARGO., DB Cargo Polska, PKP Intercity  (wynajęta z MRCE),  Industrial Division i Lotos Kolej. Do tej grupy dołączyła firma Laude Smart Intermodal S.A. której nowa lokomotywa będzie jednocześnie 50. Vectronem w rękach polskich przewoźników. 

 

 

– Cieszymy się, że kolejne firmy w Polsce angażują się w rozwój transportu intermodalnego poprzez zakup nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych, takich jak Vectron. To pojazd, który sprawdzą się nie tylko dzisiaj, ale i przez kolejne kilkadziesiąt lat. Lokomotywa dla Laude to już 50. Vectron eksploatowanych przez polskich przewoźników, co pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszą się te pojazdy także w naszym kraju – mówi Piotr Dybowski, kierownik ds. sprzedaży lokomotyw pionu rolling stock Siemens Mobility Sp. z o.o. 

 

Nowa lokomotywa Vectron MS dla Laude Smart Intermodal dysponuje mocą 6,4 MW, jest wyposażona w system ETCS  zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3) oraz rozwija maksymalną prędkość 160 km/h. Lokomotywa posiada homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię, przy czym pojazdy z platformy Vectron zostały dopuszczone do eksploatacji aż w 18 europejskich krajach. 

 

– Spółka Laude realizując swój długoterminowy plan rozwoju, będzie wprowadzać połączenie kolejowe łączące Polskę z Europą Zachodnią. Lokomotywy Vectron są idealnym narzędziem do realizacji tego zadania. Jest to pierwsza lokomotywa zakupiona od Siemensa, ale na pewno będą kolejne – mówi Marcin Witczak, Prezes Zarząd Laude Smart Intermodal S.A.

 

Lokomotywa została kupiona z wykorzystaniem funduszy unijnych za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na wsparcie rozwoju transportu intermodalnego. Celem konkursu Rozwój Transportu Morskiego, Śródlądowych Dróg Wodnych i Połączeń Multimodalnych, organizowanego przez CUPT, jest dofinansowanie podmiotów w ramach działania OŚ Priorytetowa III, tak aby wydatnie zwiększyć rozwój sieci drogowej TEN – T i samego transportu multimodalnego.