Akiem i Siemens Mobility podpisują umowę ramową na dostawę lokomotyw Vectron

Akiem i Siemens Mobility z nowymi Vectronami