vectron dual mode

DB Cargo z umową mową na 400 lokomotyw VDM