Lok200-170424-IMG-5321.jpg

MSC rozszerza flotę kolejową o 15 lokomotyw Vectron od Siemens Mobilit…