Vectron MS, CARGOUNIT

Największy kontrakt lokomotywowy w Polsce - 30 Vectronów CARGOUNIT