Nastawnica w chmurze - projekt Siemens Mobility i OBB

Pierwszy sygnalizacyjny system stacyjny działający w chmurze już w eksploatacji

Wspólny projekt Siemens Mobility i ÖBB

Spółki ÖBB-Infrastruktur AG i Siemens Mobility wspólnie rozpoczęły na stacji Achau w Austrii eksploatację w pełni nowatorskiego rozwiązania cyfrowego w zakresie technicznego zabezpieczenia ruchu kolejowego. Platforma „Distributed Smart Safe System“ (DS3) jest to innowacyjne rozwiązanie cyfrowe, stanowiące podstawę sterowania systemem zależnościowym z chmury („Interlocking in the Cloud“).

 

- Cyfryzujemy infrastrukturę ÖBB, a cyfrowa nastawnia jest elementem naszej rozbudowanej strategii wdrażania tej technologii. Ten i wiele kolejnych projektów umożliwią nam zwiększenie wydajności naszej infrastruktury, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, punktualności przewozów i efektywności kosztów – tak ocenia ten rozwój Johann Pluy, prezes zarządu ÖBB-Infrastruktur AG.

- Nastawnia DS3 w chmurze dla ÖBB w Achau to – posługując się językiem fizyki – prawdziwe przejście kwantowe dla przemysłu kolejowego. Umożliwia wirtualizację większości komponentów sygnalizacji, takich jak komputery nastawnicowe, czy też komputery obsługujące ETCS. Pociągi wysyłają swoje dane lokalizacyjne drogą radiową do systemu centralnego, dbającego o bezpieczeństwo, przestawiającego rozjazdy, zarządzającego drogami przebiegu i wysyłającego uprawnienia do pojazdów. Siemens Mobility jest dumny ze stworzenia tego nowego systemu sygnalizacji, który sprawi, że ruch kolejowy będzie sprawniejszy, efektywniejszy i elastyczniejszy – powiedział Michael Peter, CEO Siemens Mobility.

 

Dzięki tej technologii rodzi się wiele nowych możliwości, które dotychczas nie były osiągalne, albo były osiągalne w  bardzo ograniczonym zakresie. Na przykład semafory i rozjazdy mogą być sterowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a to umożliwia innowacyjną diagnostykę, uprzedzanie występowania usterek i przewidywanie działań utrzymaniowych. Dzięki temu ruch pociągów będzie bardziej punktualny i wydajny, a to sprawi, że kolej będzie bardziej atrakcyjnym środkiem transportu, wzrośnie też zadowolenie podróżnych.

DS3 umożliwia pracę aplikacji sygnalizacyjnych w chmurze, niezależnie od posiadanego sprzętu komputerowego. Zarządcy infrastruktury, przesiadający się na tę nową technologię, mają też możliwość integrowania z nią istniejących systemów. Platforma spełnia najwyższe światowe standardy w dziedzinie zabezpieczeń ruchu kolejowego, zbiera też dodatkowe punkty za efektywność kosztów wynikającą z jej skalowalności, a także za centralizację obsługi oprogramowania i utrzymania. Wnosi też znaczny wkład do zrównoważonego rozwoju, bowiem pozwala zaoszczędzić więcej energii i miejsca, niż istniejące systemy. Rozmiary budynków nastawni można będzie w przyszłości znacznie zmniejszyć i ograniczyć do kubatury potrzebnej na centrum danych.

 

Korzyści dla zarządców infrastruktury i podróżnych

 

DS3 oznacza dla ÖBB-Infrastruktur AG szereg korzyści ekonomicznych, chociażby prognozowanie i obniżenie kosztów utrzymania urządzeń i zwiększenie ich dostępności technicznej. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się wysoka efektywność kosztów: DS3 przekonuje niższymi kosztami cyklu życia w porównaniu z innymi rozwiązaniami, dostępnymi na międzynarodowym rynku. Poza tym mówimy o projekcie, w którym po raz pierwszy na świecie dopuszczenie uzyskał system stacyjny zgodny z SIL4, obsługiwany za pomocą sprzętu z półki sklepowej, stanowiący w skali międzynarodowej projekt pilotażowy i wzorcowy. Prowadzone przez ÖBB i Siemens Mobility i zakończone powodzeniem wspólne testy poligonowe rozpoczęły się w grudniu 2018 roku. Po uzyskaniu dopuszczenia nadszedł dzień 18.11.2020 roku, w którym na stacji Achau nastąpiło wdrożenie systemu do eksploatacji live, przy jego pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

 

Technologia w szczegółach

 

DS3 jest pierwszą na świecie platformą realizującą w sposób bezpieczny funkcje i procedury sygnalizacyjne w oparciu o sprzęt ogólnie dostępny na rynku. To znaczy, że w odróżnieniu od wcześniejszych rozwiązań nie ma tu potrzeby wykorzystywania sprzętu konstruowanego specjalnie o tych celów. DS3 jako pierwsza tego rodzaju platforma może pracować na różnym sprzęcie ogólnie dostępnym na rynku i obsługiwać różne aplikacje oraz interfejsy wykorzystywane w kolejowych systemach zależnościowych. Jest bazą dla tworzenia cyfrowych nastawni, a także radiowych centrów sterowania (RBC) dla potrzeb systemu bezpieczeństwa ETCS. Jest też podstawowym modułem elastycznych rozwiązań chmurowych. Umożliwia centralizację nastawni i radiowych centrów sterowania, np. w postaci centrali prowadzenia ruchu, a także budowę systemów georedundantnych. Oprócz centralizacji i skalowalności zapewnia tez kompatybilność z najróżniejszymi systemami istniejącymi, obsługuje też takie standardy, jak Eulynx/Neupro. DS3 jako platformę do uniwersalnych zastosowań można wykorzystywać do obsługi wielu produktów z dziedziny zabezpieczeń ruchu kolejowego, takich jak nastawnice, systemy kontroli jazdy/RBC, systemy zabezpieczeń robót torowych, systemy dyspozytorskie i inne, o różnych poziomach nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL).