Pociąg Mireo

Pociąg Mireo z nagrodą za zrównoważony rozwój

Ekologiczny pociąg regionalny Mireo produkowany przez Siemens Mobility został nagrodzony w konkursie Germany Sustainability Award Design. Pierwsze pociągi kursują już od czerwca 2020 r., a do tej pory zamówiono ponad 180 takich jednostek.

 

- Cieszymy się ze zdobytej nagrody. Mireo łączy w sobie opłacalność i zrównoważony rozwój i charakteryzuje się bardzo wygodną podróżą bez barier dla pasażerów. Ponadto warianty Mireo Plus H (napęd wodorowy) i Mireo Plus B (napęd akumulatorowy) dają operatorom możliwość przejścia na alternatywy przyjazne dla klimatu - a tym samym aktywną ochronę środowiska – powiedział Albrecht Neumann, dyrektor pionu Rolling Stock w Siemens Mobility

 

Nowy pojazd łączy w sobie wysoką efektywność energetyczną z minimalizacją zużycia zasobów w całym cyklu życia, a zatem ma imponujący wpływ na klimat i zasoby. Jednocześnie zapewnienie ekologicznego i oszczędzającego zasoby pociągu w połączeniu z innowacyjnym projektem zwiększa ogólną atrakcyjność ruchu kolejowego dla pasażerów. Sprzyja to szerszej akceptacji społecznej dla ruchu kolejowego, który w przeciwieństwie do innych środków transportu stanowi znacznie bardziej zrównoważoną formę mobilności. Mireo w pełni uwzględnia potrzeby pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej i zapewnia komfortową podróż przez pokolenia.

 

Ponadto Mireo jest również oferowany z alternatywnymi technologiami napędu (systemy wodorowe i akumulatorowe). Złożono już zamówienie na 20 pociągów na akumulatorowy Mireo Plus B. Wraz z Deutsche Bahn Siemens Mobility opracowuje nowy kompleksowy system składający się z pociągu wodorowego i specjalnej stacji paliw, a napęd na ogniwa paliwowe tworzy wspólnie z Ballard Power Systems i RWTH Aachen.

 

W porównaniu do poprzednich konstrukcji Siemens Mobility Mireo posiada o 25 % mniejsze zużycie energii, a zastosowane materiały zapewniają współczynnik recyklingu przekraczający 95% pod koniec cyklu życia. Pojazdy są tworzone w sposób modułowy i zapewniają komfortową i bezpieczną podróż, a także dostosowywanie przestrzeni do potrzeb przewoźnika. Mireo są wyposażone w systemy informacji pasażerskiej, monitoring CCTV, internet oraz specjalną przestrzeń dla rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich.