Safety Focus Day – po raz pierwszy w Mobility

Safety Focus Day

Po raz pierwszy w Mobility

22 stycznia 2020 r. wystartowaliśmy w Siemens Mobility z serią cyklicznych, kwartalnych dni bezpieczeństwa pod nazwą Safety Focus Day! Jest to wydarzenie globalne, które tego samego dnia odbywać się będzie w każdej siedzibie Siemens Mobility na świecie.

 

Safety Focus Day będzie każdorazowo skupiał się na innym obszar bezpieczeństwa. Pierwszym obszarem analizy były prace elektryczne. Menedżerowie poszczególnych lokalizacji wraz z pracownikami, wykorzystując opracowane materiały wspólnie zastanawiali się, jakie działania w tym obszarze są konieczne do wdrożenia.

 

W ramach Safety Focus Day w Polsce kierownictwo firmy odwiedziło główne lokalizacje firmy, gdzie odbywają się prace elektryczne, a więc zajezdnia serwisowa lokomotyw na Olszynce Grochowskiej w Warszawie oraz zajezdnie w dwóch lokalizacjach w Poznaniu, gdzie serwisowane są lokomotywy oraz napędy zwrotnicowe. Dodatkowo we wszystkich pozostałych lokalizacjach menadżerowie wraz z zespołami EHS dokonali analiz obszaru prac elektrycznych.

 

Kolejne Safety Focus Day będą miały miejsce 13 maja 2020, 12 sierpnia 2020, 10 listopada 2020.

 

Celem tych wydarzeń jest uwypuklenie potencjału firmy Siemens Mobility w zakresie wspólnego rozwiązania danego problemu, dzięki czemu będziemy mogli porównać i podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.