Siemens Mobility dostarczą 50 lokomotyw Vectron Dual Mode dla spółek z grupy DB

Siemens Mobility dostarczą 50 lokomotyw Vectron Dual Mode dla spółek z grupy DB 

DB Cargo AG i DB Bahnbaugruppe GmbH zamówiły łącznie 50 lokomotyw elektryczno-spalinowych Vectron Dual Mode w firmie Siemens Mobility. Zamówienie jest opcją wykorzystaną przez DB z umowy ramowej zawartej we wrześniu 2020 roku. Dzięki temu zamówieniu flota DB Cargo powiększy się do 146 lokomotyw Vectron Dual Mode, a Grupa DB Bahnbau otrzyma po raz pierwszy cztery lokomotywy tego typu. Dostawa lokomotyw rozpocznie się w 2026 r.

 

- Nasza lokomotywa Vectron Dual Mode wspiera DB w przyjaznym dla klimatu przekształceniu ich floty. Na zelektryfikowanych odcinkach tras lokomotywa Vectron Dual Mode będzie korzystać z napędu elektrycznego, a na odcinkach niezelektryfikowanych może przejść do pracy w trybie konwencjonalnym, bez konieczności zmiany lokomotyw. Pozwoli to ograniczyć emisję CO2, obniżyć koszty utrzymania i pomoże DB we wdrażaniu bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw – powiedział Albrecht Neumann, CEO pionu taboru w Siemens Mobility.
 

Mimo że główne linie kolejowe w Niemczech są już zelektryfikowane, tzw. ostatnia mila może być obsługiwana z reguły tylko przez lokomotywy spalinowe. Vectron Dual Mode oferuje trwałe i ekonomiczne zastępstwo dla konwencjonalnych lokomotyw spalinowych. 
 

Do tej pory firma Siemens Mobility sprzedała 195 lokomotyw Vectron Dual Mode 18 klientom. Lokomotywa oparta jest na sprawdzonej platformie i podzespołach Vectron. Jest przystosowana do pracy w systemie napięciowym 15-kV AC i wyposażona w system sterowania pociągiem PZB. 
 

Siemens Mobility sprzedał już 1270 lokomotyw Vectron łącznie 61 klientom. Lokomotywy te przejechały ponad 500 milionów kilometrów i są dopuszczone do eksploatacji w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii i Turcji. Polscy operatorzy kolejowi zakupili blisko 100 nowoczesnych elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarze, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich CARGOUNIT, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal.