Siemens Mobility dostarczą 50 lokomotyw Vectron Dual Mode dla spółek z grupy DB

Siemens Mobility dostarczą 50 lokomotyw VDM dla spółek DB