Contact us
Politechnika Krakowska

Siemens Mobility rozpoczyna współpracę z Politechniką Krakowską

Firma objęła m.in. patronat nad nowym kierunkiem studiów: Inżynieria Środków Transportu