Politechnika Krakowska

Siemens Mobility rozpoczyna współpracę z Politechniką Krakowską

Firma objęła m.in. patronat nad nowym kierunkiem studiów: Inżynieria Środków Transportu

Siemens Mobility podpisał umowę z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej o współpracy w obszarze naukowym i dydaktycznym. Firma objęła m.in. patronat nad nowym kierunkiem studiów: Inżynieria Środków Transportu oferowanym na Wydziale Mechanicznym tej uczelni.

 

Współpraca dydaktyczna obejmie bardzo szeroki obszar działalności firmy, a zwłaszcza problematyki istotnej dla kierunku:

  • przemysłu kolejowego w zakresie innowacyjnych technologii wytwarzania i eksploatacji środków transportu,
  • inteligentnych systemów transportowych i rozwiązań w zakresie mobilności,
  • zintegrowanych rozwiązań dla transportu i logistyki.

Jednostką odpowiedzialną za współpracę ze strony Politechniki jest Instytut Pojazdów Szynowych PK, który od 2017 roku z wielkimi sukcesami realizuje bardzo rozbudowaną współpracę w zakresie studiów w systemie dualnym o specjalności: Inżynieria Pojazdów Szynowych z Grupą NEWAG oraz firmami i instytucjami transportu szynowego: KNORR-BREMSE, Medcom, MPK Kraków, UTK, IK czy PKP Intercity.

 

– Patronat kierunku przez firmę Siemens Mobility oraz współpraca badawczo-dydaktyczna uczelni i wiodących przedsiębiorstw branżowych są odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor transportu kolejowego oraz idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży – powiedział dr hab. inż. Maciej Szkoda prof. PK, dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej

 

– Cieszymy się na rozpoczęcie współpracy z Politechniką Krakowską. To kolejna po Politechnice Warszawskiej uczelnia, z którą nasza firma aktywnie działa w zakresie rozwoju i transferu wiedzy na temat nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań dla transportu drogowego i kolejowego – powiedział Krzysztof Celiński, Prezes Zarządu Siemens Mobility Sp. z o.o.