Poczdam tramwaje

Siemens Mobility rozwija projekt autonomicznego tramwaju

Powstanie cyfrowa zajezdnia dla pojazdów w Poczdamie

Firma Siemens Mobility wraz z partnerami rozpoczęła kolejny etap prac nad autonomicznym tramwajem - powstanie cyfrowej, autonomicznej zajezdni dla pojazdów. Projekt będzie realizowany w Poczdamie, gdzie od ponad roku trwają jazdy testowe „autonomicznego” tramwaju Combino w ruchu miejskim. Prace nad autonomicznym tramwajem rozpoczęły się w 2015 r. są wspierane przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Celem projektu jest cyfryzacja zajezdni i przygotowanie jej do obsługi tramwajów autonomicznych, m.in. w takich operacjach jak przejazd tramwaju przez myjnię na bocznicy. Automatyzacja zajezdni ma być zasadna ekonomicznie w średnim terminie i będzie pierwszym elementem systemu autonomicznych tramwajów. Projekt badawczy uwzględni również ramy prawne oraz warunki jakie muszą być spełniane dla komercyjnych pojazdów autonomicznych.

 

Kolejny etap projektu rozpocznie się już w październiku 2019 roku i będzie prowadzony przez okres trzech lat. Partnerzy projektu rozdzielili obowiązki na kilka grup. 

  • Siemens Mobility przygotuje autonomiczny tramwaj, który będzie zintegrowany z systemem przesyłu danych oraz już istniejącymi systemami
  • ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) dostarczy tramwaj oraz infrastrukturę zajezdni jak również dostęp do wymaganych danych i systemów oraz oceni wyniki projektu z punktu widzenia operatora zajezdni
  • Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT) zaoferuje wiedzę ekspercką dotyczącą specyfikacji oraz cyfryzacji zajezdni, automatyzacji procesów oraz identyfikacji niezbędnych danych 
  • Instytut Ochrony Klimatu, Energii i Mobilności (IKEM) będzie analizować i oceniać kwestie prawne i ekonomiczne w projekcie
  • Firma Codewerk będzie obsługiwała chmurę oraz komponenty do integracji danych we wszystkich systemach
  • Firma Mapillary dołoży do projektu platformę opartą na chmurze potrzebną do przechowywania danych z kamer i innych ważnych informacji. Dane będą analizowane przez sztuczną inteligencję i nanoszone na mapy cyfrowe

- ’ Autonomiczny tramwaj w zajezdni’ to kolejny kamień milowy na drodze do autonomicznych tramwajów. Manewry w zajezdni zostaną zautomatyzowane co zapewni naszym klientom zwiększoną niezawodność i dostępność w całym cyklu życia pojazdów – powiedziała Sabrina Soussan, szefowa Siemens Mobilty. 

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi ponieważ Poczdam znów został wybrany na miejsce takiego projektu. Praktyczne zastosowanie technologii, która może zostać u nas wdrożona, będzie bardzo pomocne dla nas i dla całej branży. Sprawdzimy, na ile uda nam się zautomatyzować manewrowanie tramwajami w zajezdni i tym samym zredukować czas, w którym tramwaj nie jest dostępny do służby. To bardzo ciekawe rozwiązanie dla naszych istniejących zajezdni oraz możliwej przyszłej bazy w północnej części Poczdamu - powiedział Monty Balisch, dyrektor zarządzający w spółce ViP. 


Wprowadzenie zaawansowanej automatycznej obsługi autonomicznych tramwajów, dodatkowo poprawia bezpieczeństwo motorniczych, którzy nie będą narażeni na wypadki na terenie zajezdni. Pozwala także zoptymalizować czas pracy motorniczych, którzy zamiast prowadzić manewry na terenie zajezdni, mogą przewozić pasażerów.