Siemens Mobility usprawnił ruch na obwodnicy Olsztyna

Siemens Mobility usprawnił ruch na obwodnicy Olsztyna

Firma Siemens Mobility była odpowiedzialna za realizację elementów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) na blisko 25-kilometrowym odcinku tej obwodnicy.

W latach 2015-2019 w ciągu drogi S51 została zbudowana obwodnica stolicy województwa warmińsko-mazurskiego – Olsztyna. Firma Siemens Mobility była odpowiedzialna za realizację elementów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) na blisko 25-kilometrowym odcinku tej obwodnicy.

 

W ramach dwóch kontraktów z firmą Intercor i Elektromontaż (podwykonawca Budimex) firma Siemens Mobility na olsztyńskiej obwodnicy dostarczyła i uruchomiła m.in. 28 tablic zmiennej treści, 13 stacji pomiaru ruchu, 3 stacje meteorologicznych, 26 punktów dozoru wizyjnego CCTV oraz 12 punktów detekcji zdarzeń. Zbudowano i skoordynowano także prace świateł na jednym ze skrzyżowań od strony południowego wjazdu do Olsztyna. Prace w zakresie SZR trwały w okresie od lipca 2018 do października 2019 r.

 

Dodatkowo firma Siemens Mobility wyposażyła serwerownię i pomieszczenie dyspozytorów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w OUD Tomaszkowo w urządzenia pozwalające na kontrolę i prawidłową pracę elementów SZR w ciągu obwodnicy Olsztyna. Docelowo centrum zarządzania w OUD Tomaszkowo ma obsługiwać nie tylko obwodnicę, ale także jej naturalne przedłużenie na wschód w ciągu drogi S16 w kierunku od Olsztyna do Augustowa.

 

Z końcem czerwca 2019 r. przedstawiciele Siemens Mobility oficjalnie przekazali wykonawcy centrum sterowania ruchem (SZR) oraz przeprowadzili szkolenie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie dla odcinka drogi DK16 (odcinek budowany przez Intercor). W październiku 2019 oddano SZR dla trasy S51/S16 (odcinek budowany przez Budimex).

 

Siemens Mobility realizuje także kontrakty na SZR na trzech odcinkach drogi S6 w północno-zachodniej Polsce. Dostarczony System Zarządzania Ruchem jest w całości zaprojektowany i wykonany przez polski zespół specjalistów firmy Siemens Mobility.