Bezpieczenśtwo cyfrowe taboru

Siemens Mobility z certyfikatem bezpieczeństwa cyfrowego taboru

Firma Siemens Mobility otrzymała certyfikat od organizacji TÜV SÜD poświadczający, że firma spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa cyfrowego, IEC 62443.