Finalizacja naprawy głównej wózków Inspiro dla Metra Warszawskiego