Panorama Tajwanu

Siemens Mobility zmodernizuje 450 km tajwańskiej sieci kolejowej

Firma Siemens Mobility podpisała umowę z Tajwańską Administracją Kolei (TRA) na wdrożenie nowoczesnej technologii systemów nastawczych na 68 stacjach, które obejmą łącznie 450 km sieci kolejowej. W ramach tej umowy Siemens Mobility zapewni 10-letni serwis oraz możliwość instalacji systemów na dodatkowych 10 stacjach. Wartość kontraktu to 231 milionów euro. Modernizacja systemu sygnalizacji pozwoli TRA na lepszą optymalizację pracy i utrzymania sieci kolejowej.

 

Sieć kolejowa zarządzana przez TRA obejmuje około 1110 km i każdego roku przewozi ponad 232 miliony pasażerów i 7,7 miliona ton towarów, łącząc miasta z obszarami wiejskimi. Jest to dodatek do oddzielnie zarządzanej szybkiej kolei, która obejmuje 350 km wzdłuż zachodniego wybrzeża, łącząc stolicę Tajpej z południowym miastem Kaohsiung, oraz 131 km masowego transportu w Tajpej. Połączenie miejskich systemów szybkiego transportu zbiorowego z koleją główną tworzy wysoce wydajną sieć transportu kolejowego.

 

- Nasza najnowocześniejsza technologia sygnalizacji i namierzania rozszerzy operacje w całej sieci, zwiększając niezawodność i dostępność usług, co poprawi wrażenia pasażerów. Ten ważny projekt dodatkowo podkreśla naszą wiodącą pozycję w dziedzinie dostarczania zautomatyzowanych i cyfrowych systemów sygnalizacji, które zwiększają bezpieczeństwo i przepustowość podróży kolejowych – powiedział Andre Rodenbeck, dyrektor pionu Rail Infrastructure w Siemens Mobility.

 

Siemens Mobility dostarczy swój system EI Trackguard Westrace Mk II, wysoce elastyczny, oparty na mikroprocesorze system blokad, odpowiedni zarówno dla kolei lokalnych, jak i linii magistralnych, który sprawdził się w ponad 1200 instalacjach na całym świecie. Dzięki wszechstronności konfiguracji, elastycznej architekturze, zwiększonej mocy przetwarzania i wielu możliwościom łączności, Trackguard Westrace Mk II oferuje operatorom kolejowym realne korzyści pod względem całkowitego kosztu posiadania (TCO), lepszej punktualności i większej przepustowości.

 

Do realizacji kontraktu Siemens Mobility wykorzysta także system OMNES do konserwacji predykcyjnej poprawiającej ogólną wydajność operacji w celu zapewnienia 100% dostępności usług oraz technologię BIM usprawniająca projektowanie oraz umożliwiająca zapis całej sieci kolejowej i wykorzystanie cyfrowych modeli otoczenia do rejestrowania istotnych informacji i danych oraz zarządzania nimi.

 

Ponadto Siemens Mobility zainstaluje prototypową stację z blokadą opartą na Distributed Smart Safe System (DS3), innowacyjną i cyfrową platformę bezpieczeństwa.