Marcin Górecki spotkanie ze studentami

Spotkanie ze studentami  kierunku Środki Transportu i Logistyka oraz Inżyniera Środków Transportu 

na wydziale Politechniki Krakowskiej

W dniu 22 listopada 2022 r. studenci kierunku Środki Transportu i Logistyka oraz Inżyniera Środków Transportu prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez przedstawicieli firmy SIEMENS MOBILITY, która na mocy umowy ramowej o współpracy zawartej z Politechniką Krakowską w 2019 roku jest patronem tego kierunku.

Ze strony Siemens Mobility Sp. z o.o. wykład prowadzili Alicja Babik, Marcin Górecki i Jerzy Frejgandt. Podczas wykładu przedstawiono prezentację nowoczesnej lokomotywy wielosystemowej Siemens Vectron wraz z doświadczeniami z dotychczasowej eksploatacji 1000 pojazdów. Wykład dotyczył również transformacji cyfrowej i trendów w rozwoju automatyki kolejowej na świecie, cyberbezpieczeństwa oraz automatyzacji w transporcie szynowym – połączenie technologii ATO (Automatic Train Operation) z systemem ETCS (European Train Control System).
Cieszymy się na rozwój współpracy z Politechniką Krakowską. To kolejna po Politechnice Warszawskiej uczelnia, z którą nasza firma aktywnie działa w zakresie rozwoju i transferu wiedzy na temat nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań dla transportu kolejowego. W przyszłości będzie ich tylko więcej 
– powiedział Marcin Górecki, rzecznik prasowy polskiego oddziału Siemens Mobility. 

Kolejny wykład z przedstawicielami zaplanowany jest już w dniu 6 grudnia, w ramach którego zostaną przedstawione rozwiązania dotyczące wykorzystania technologii wodorowych do napędu pojazdów szynowych.

Kontakt dla mediów:

Siemens Mobility Sp. z o.o.,

 

Marcin Górecki, tel. +48 795 456 649

E-mail: marcin.gorecki@siemens.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/mgorecki91

Twitter: www.twitter.com/mgorecki91

 

Siemens Mobility to niezależnie kierowana spółka w grupie Siemens AG. Od ponad 160 lat, Siemens Mobility jest liderem oferującym rozwiązania w branży transportowej i nieustannie unowocześnia swoje portfolio w głównej mierze oparte na taborze kolejowym, automatyce kolejowej, elektryfikacji, kompleksowych systemach pod klucz, inteligentnych systemach kierowania ruchem i usługami powiązanymi. Siemens Mobility pomaga operatorom mobilnym na całym świecie wprowadzać inteligentną infrastrukturę, która przynosi korzyści przez cały cykl pracy, zwiększając zadowolenie pasażerów i usprawniając dostępność urządzeń. W roku rozliczeniowym 2019, który zakończył się 30 września, Siemens Mobility zaksięgował przychód 8.9 miliarda euro i zatrudniał około 36,800 pracowników na całym świecie. Więcej informacji na www.siemens.pl/mobility