Contact us

Transport towarowy: planowanie i dysponowanie

Precyzyjne i aktualne informacje zapewniają optymalne wykorzystanie zasobów. Dla przewoźników sprawne zarządzanie taborem kolejowym, lokomotywami i wagonami ma decydujące znaczenie. Siemens Mobility oferuje szereg zintegrowanych systemów sprzętowych i programowych, udostępniających i konsolidujących informacje niezbędne do optymalnego planowania i dysponowania.
Transport towarowy
Precyzyjne i aktualne informacje zapewniają optymalne wykorzystanie zasobów. Dla przewoźników sprawne zarządzanie taborem kolejowym, lokomotywami i wagonami ma decydujące znaczenie. Siemens Mobility oferuje szereg zintegrowanych systemów sprzętowych i programowych, udostępniających i konsolidujących informacje niezbędne do optymalnego planowania i dysponowania.