Contact us

Pojazdy szynowe i komponenty

Transport publiczny zapewniaj bezpieczne i komfortowe warunki podróży, spełniając wymagania ekonomiczne i środowiskowe. Siemens Mobility wziął te wszystkie czynniki pod uwagę projektując pojazdy do lokomotyw, systemów metra, tramwajów, pociągów podmiejskich, lokalnych i regionalnych, wagony osobowe i pojazdy dla kolei międzymiastowej i dużych prędkości.
Transport publiczny zapewniaj bezpieczne i komfortowe warunki podróży, spełniając wymagania ekonomiczne i środowiskowe. Siemens Mobility wziął te wszystkie czynniki pod uwagę projektując pojazdy do lokomotyw, systemów metra, tramwajów, pociągów podmiejskich, lokalnych i regionalnych, wagony osobowe i pojazdy dla kolei międzymiastowej i dużych prędkości.