Contact us

Najnowocześniejsza lokomotywa w Europie - Vectron

Tworzenie korytarzy. Vectron to lokomotywa dla transgranicznego transportu kolejowego w Europie. Zaprojektowana tak, aby efektywnie i ekonomicznie zaspokoić wszelkie potrzeby trakcyjne, Vectron oferuje elastyczność techniczną i przewidywalność ekonomiczną w dłuższej perspektywie czasowej. Lokomotywa Vectron jest również nieprzerwana udoskonalana, tak aby zawsze odpowiadała aktualnym standardom.
Vectron CARGOUNIT
Tworzenie korytarzy. Vectron to lokomotywa dla transgranicznego transportu kolejowego w Europie. Zaprojektowana tak, aby efektywnie i ekonomicznie zaspokoić wszelkie potrzeby trakcyjne, Vectron oferuje elastyczność techniczną i przewidywalność ekonomiczną w dłuższej perspektywie czasowej. Lokomotywa Vectron jest również nieprzerwana udoskonalana, tak aby zawsze odpowiadała aktualnym standardom.