Contact us

Vectron Dual Mode

Vectron Dual Mode łączy wszystkie zalety w pełni wyposażonej lokomotywy spalinowej z atutami lokomotywy elektrycznej. Dzięki mocnemu silnikowi i wyposażeniu do czerpania prądu z przewodów napowietrznych w każdej chwili można elastycznie zareagować na wymagania dotyczące trakcji - jechać po liniach zelektryfikowanych i tam gdzie prądu nie ma.
Vectron Dual Mode łączy wszystkie zalety w pełni wyposażonej lokomotywy spalinowej z atutami lokomotywy elektrycznej. Dzięki mocnemu silnikowi i wyposażeniu do czerpania prądu z przewodów napowietrznych w każdej chwili można elastycznie zareagować na wymagania dotyczące trakcji - jechać po liniach zelektryfikowanych i tam gdzie prądu nie ma.