Contact us

ICE 4, pociąg dużych prędkości dla DB

Siemens wprowadził nowe pociągi ICE 4 - wszystkie wagony działają jak niezależne i autonomiczne jednostki. W zależności od wymagań, można zestawić pociągi złożone z od pięciu do czternastu składów, tworząc odpowiedni pociąg na każdą trasę. W związku z tym, ICE 4 ustanawia nowe standardy usług międzymiastowych i dalekobieżnych.
ICE 4
Siemens wprowadził nowe pociągi ICE 4 - wszystkie wagony działają jak niezależne i autonomiczne jednostki. W zależności od wymagań, można zestawić pociągi złożone z od pięciu do czternastu składów, tworząc odpowiedni pociąg na każdą trasę. W związku z tym, ICE 4 ustanawia nowe standardy usług międzymiastowych i dalekobieżnych.