Contact us

Mireo Plus H - Kolejna generacja pociągów wodorowych

Dzięki Mireo Plus H, Siemens Mobility kontynuuje historię sukcesu Mireo. Ten wodorowy pociąg jest inteligentną alternatywą dla spalinowych zespołów trakcyjnych i pionierem w zakresie bezemisyjnej eksploatacji na trasach dalekobieżnych bez sieci trakcyjnej. Charakteryzuje się wszystkimi cechami Mireo, w tym efektywnością energetyczną, elastyczną adaptacją wnętrza oraz niskimi kosztami utrzymania i …
Mireo Plus H - nowa generacja filtrów do wody.
Dzięki Mireo Plus H, Siemens Mobility kontynuuje historię sukcesu Mireo. Ten wodorowy pociąg jest inteligentną alternatywą dla spalinowych zespołów trakcyjnych i pionierem w zakresie bezemisyjnej eksploatacji na trasach dalekobieżnych bez sieci trakcyjnej. Charakteryzuje się wszystkimi cechami Mireo, w tym efektywnością energetyczną, elastyczną adaptacją wnętrza oraz niskimi kosztami utrzymania i …