Contact us
siemens-cyfrowa-mobilność-infrastruktura-w-chmurze

Infrastruktura w chmurze

Scentralizowane blokady i Radio Block Center (RBC) dla całego kraju, redundancja geograficzna zapewniająca najwyższą dostępność i punktualność oraz zrównoważona redukcja kosztów: przeniesienie logiki sterowania do chmury stanowi klucz.