Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego - Rozwiązania dla bezpiecznych i efektywnych miast

Ruch drogowy

Rozwiązanie Egzekwowania przepisów ruchu drogowego firmy Siemens Mobility wykorzystuje pakiet produktów sprzętowych i oprogramowania. Cel: Zapewnia użytkownikom końcowym zestaw produktów do egzekwowania przepisów ruchu drogowego, w celu sprostania problemom bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatorów komunikacyjnych, szkód związanych z emisją zanieczyszczeń oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego - oraz innych kwestii związanych z ruchem pojazdów, w tym dostarczanie obrazów z kamer CCTV, aby pomóc organom kontroli ruchu drogowego w monitorowaniu sieci dróg.

Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego

Utrzymanie płynności ruchu

Od kamer do oprogramowania klienckiego do przeglądania zarejestrowanych obrazów, szerokie portfolio produktów Egzekwowania przepisów ruchu drogowego ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo, płynność i efektywność ruchu drogowego w miastach, chroniąc buspasy i zapobiegając blokadom na skrzyżowaniach.
Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i obsługa

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, atrakcyjna i bardziej przyjazna dla środowiska.

Kontakt

Rozwiązania dla bezpiecznych i efektywnych miast

System Egzekwowania przepisów ruchu drogowego zapewnia użytkownikom końcowym zestaw produktów do egzekwowania przepisów ruchu drogowego, w celu sprostania problemom bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatorów komunikacyjnych, szkód związanych z emisją zanieczyszczeń oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.