Sitraffic Concert

Zintegrowany monitoring i sterowanie ruchem w obszarach

Sitraffic Concert zbiera dane o ruchu drogowym z wielu różnych źródeł i przetwarza je w celu stworzenia solidnej podstawy do wdrożenia działań strategicznych, które mogą być podejmowane ręcznie lub automatycznie. System pozwala na zintegrowany monitoring i sterowanie w różnych obszarach, takich jak centrum miasta, autostrada miejska lub cała gmina.

Sitraffic Concert

Moduły do zintegrowanego zarządzania ruchem

Centrum zarządzania ruchem Siemens Sitraffic Concert to rozwiązanie dla strategicznej koordynacji systemów sterowania i informacji o ruchu. Ponieważ Sitraffic Concert składa się z płynnie integrowalnych modułów, możesz wybrać tylko te moduły, które są Ci potrzebne do zarządzania ruchem.

Sitraffic Concert. Moduły

Moduł zarządzania strategią służy do definiowania ogólnych strategii kontrolnych regulujących działanie poszczególnych systemów i procesów. Narzędzie pobiera wszystkie mierzone wartości, informacje o statusie, komunikaty operacyjne oraz dane pogodowe i środowiskowe dostępne w systemie, dopasowuje je do wartości progowych definiowanych przez użytkownika i przypisuje określone ograniczenia czasowe - jako podstawę skutecznych interwencji drogowych.

W celu uzupełnienia bazy danych można wprowadzać, edytować i uzupełniać dodatkowe informacje o ruchu drogowym za pośrednictwem stacji roboczej do edycji informacji o ruchu drogowym. Narzędzie to pozwala na przykład łączyć wiadomości o ruchu drogowym generowane na podstawie danych z detektorów z dodatkowymi informacjami dostarczanymi przez policję lub informacjami o innych istotnych czynnikach, takich jak planowane duże wydarzenia. Dane wprowadzone za pośrednictwem stacji roboczej są następnie uwzględniane przy określaniu odpowiednich środków zarządzania ruchem.

Moduł statystyczny oferuje kompleksowe opcje analizy statystycznej danych ze wszystkich podłączonych typów czujników. Sprawozdania statystyczne zawierają wykazy i wykresy, takie jak schematy godzin szczytu, wykresy natężeń przepływu, dzienne lub roczne wykresy czasowe wahań zagęszczenia ruchu.

Nowe technologie i procesy umożliwiają bezpośrednie rejestrowanie danych dotyczących trasy, w szczególności czasu podróży. Takie dane są często dużo precyzyjniejszym wskaźnikiem zatłoczenia i zakłóceń w ruchu niż dane z lokalnych detektorów. Połączenie danych z różnych źródeł pomaga poprawić ogólną jakość danych pod względem kompletności, dokładności i częstotliwości aktualizacji - w celu zoptymalizowania kontroli ruchu, kierowania ruchem i informacji o ruchu drogowym. W tym celu Siemens Mobility opracowuje, w oparciu o wymagania, dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie bieżących projektów.

Istnieje duża liczba źródeł dostarczających wszystkie rodzaje danych o ruchu, ale do tej pory dane te nie mogły być wykorzystywane w sposób holistyczny. Moduł IQ-Traffic umożliwia teraz łączenie danych bieżących i historycznych, jak również danych środowiskowych w ramach jednej platformy, co daje z kolei możliwość zintegrowanej analizy danych i formułowania zaleceń dotyczących skutecznego planowania ruchu. Szeroki wachlarz analiz jakości i wpływu działań pozwala na ocenę i porównanie podjętych decyzji w zakresie zarządzania ruchem.

Moduł zarządzania autostradami umożliwia integrację graficznych reprezentacji systemów kontroli nad odcinkami dróg i sieci oraz urządzeń kontroli tuneli. Pozwala to na celowe interwencje mające na celu harmonizację prędkości i bardziej równomierny przepływ ruchu na autostradach. Rezultat: znacznie mniej wypadków.

Sitraffic Concert: Certyfikacja według ISO/IEC 27001

Gwarantowana niezawodność. Dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo systemu Concert potwierdza certyfikacja zgodności z normą ISO/IEC 27001. Dzięki certyfikacji ISO/IEC 27001 posiadanej przez nasze produkty, systemy i usługi zapewniamy, że wszystkie technologie bezpieczeństwa informatycznego zawsze spełniają najnowsze standardy techniczne. Poziom bezpieczeństwa jest dodatkowo wzmacniany przez dwustopniową koncepcję bezpieczeństwa Concert oraz standardy bezpieczeństwa stosowane we wszystkich urządzeniach terenowych, serwerach i systemach przesyłu danych.

Sitraffic Concert. Najważniejsze cechy charakterystyczne:

  • Zintegrowane rozwiązanie ATMS, zaprojektowane w celu pełnego wsparcia połączonych aplikacji pojazdowych (Vehicle-to-X)
  • Wysoce elastyczne zarządzanie strategią z pełnym dostępem do wszystkich danych dostępnych w systemie
  • Optymalne wsparcie operacyjne dla wszystkich połączonych podsystemów
  • Środowiskowe zarządzanie ruchem w celu optymalizacji mobilności i jakości powietrza
  • Projektowane z myślą o bezproblemowej komunikacji z urządzeniami terenowymi i podsystemami
Sitraffic Concert, Sitraffic Scala, Sitraffic Guide

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.

Kontakt

Zintegrowany monitoring i kontrola stref ruchu

W systemie Sitraffic Concert możesz zbierać i przetwarzać dane o ruchu drogowym z wielu różnych źródeł - aby stworzyć solidną podstawę do wdrożenia środków strategicznych.