Interfejsy i standardy

Interfejsy i standardy

Gwarancja płynnej wymiany danych

Centra sterowania ruchem Sitraffic firmy Siemens Mobility zapewniają płynny przepływ danych i bezawaryjną komunikację, zarówno między systemami heterogenicznymi, jak i urządzeniami obiektowymi pochodzącymi od różnych dostawców. Jest to możliwe, ponieważ nasze stacje zewnętrzne i wewnętrzne oferują szerokie możliwości integracyjne.

Stacje zewnętrzne i wewnętrzne

Interfejsy i standardy w zarządzaniu ruchem pojazdów

Efektywna wymiana danych w obrębie miejskiej infrastruktury sterowania ruchem pojazdów wymaga pełnej zgodności z odpowiednimi protokołami i standardami. Interfejsy i standardy firmy Siemens Mobility to rozwiązania dostosowane do wymagań rozmaitych obiektów w ramach systemu zarządzania ruchem. Stacje zewnętrzne zapewniają płynną komunikację między urządzeniami obiektowymi, a stacje wewnętrzne umożliwiają komunikację między różnymi centrami sterowania ruchem.

Stacje zewnętrzne - do komunikacji z urządzeniami obiektowymi

OCIT (Open Communication Interface for Traffic) to otwarty standard dla systemów kontroli ruchu drogowego. Firma Siemens Mobility aktywnie uczestniczy w inicjatywie OCIT. Protokół ten obsługują wszystkie systemy sterowania ruchem i sterowniki z rodziny rozwiązań Sitraffic.

Standard VDV jest wykorzystywany przez pojazdy transportu publicznego do „meldowania” się na skrzyżowaniach w ramach zdefiniowanego schematu priorytetyzacji przejazdów. Standard ten umożliwia bezprzewodową komunikację między pojazdem a sterownikiem skrzyżowania.  gromadzone dane służą do nadawania priorytetu przejazdom środków transportu publicznego.

Protokół komunikacyjny TLS służy do opisu technicznych warunków dostawy stacji zewnętrznych, szczególnie na potrzeby ruchu na drogach (autostradach) międzymiastowych.  Interfejs TLS może również służyć do dostarczania miejskim systemom kontroli ruchu informacji o ruchu i danych na temat aktualnej zawartości VMS i warunków środowiskowych.

Stacje wewnętrzne - do komunikacji między centrami sterowania ruchem

OCPI to wszechstronny interfejs umożliwiający szybką i oszczędną integrację innych systemów. Ponadto konwertery interfejsu umożliwiają komunikację za pośrednictwem innych standardów, np. WanCom, TLS, DAV, DATEX II, VDV itp.

Interfejsy te obejmują praktycznie wszystkie zastosowania interfejsowe w systemach zarządzania ruchem. Znormalizowane interfejsy OCIT-C do komunikacji pomiędzy komponentami i systemami centrum sterowania zastępują poprzednią generację interfejsu, tj. OCIT-I do przetwarzania i OCIT-I do przesyłania danych.

TMC jest standardem przesyłania lokalnych, cyfrowych raportów na temat ruchu. Nasze centra sterowania ruchem mogą odbierać, generować, edytować i przekazywać elektroniczne raporty o ruchu drogowym w formacie TMC.

DATEX II to europejska inicjatywa normalizacyjna o szerokim zastosowaniu w zakresie przesyłania danych i informacji o ruchu pojazdów. Centra sterowania ruchem firmy Siemens Mobility obsługują komunikację z wykorzystaniem właśnie tego standardu, zgodnie z wymaganiami danego projektu.

Korzystaj z bogactwa technologii przyszłości

Nowy system komunikacji Sitraffic Canto to najbardziej zaawansowana technologia komunikacyjna z przeznaczeniem do zastosowań w sterowaniu ruchem. Canto to skrót od „Communication in advanced new technology in outstations” (komunikacja w ramach zaawansowanych technologii stacji zewnętrznych). System nie wymusza na kliencie odejścia od posiadanych sterowników ruchu, w tym starszych systemów zaprojektowanych pod kątem standardu BEFA 5, jednocześnie udostępniając platformę do korzystania z nowoczesnych technologii, takich jak DSL, OTN, łącza światłowodowe itp.

Sitraffic Canto. Najważniejsze funkcje:

  • Wysoko wydajny proces transmisji danych o ruchu (Canto)
  • Obsługa najnowocześniejszych technik przesyłu danych, takich jak DSL i GPRS
  • Znormalizowane planowanie sieci IP
  • Bezpieczna transmisja danych dzięki tunelowi VPN i szyfrowaniu PKI zarówno po stronie sterownika, jak i centrum sterowania ruchem
  • Funkcja tzw. łącza towarzyskiego (party line) zmniejsza liczbę wymaganych przewodów
Sitraffic Canto

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnące natężenie ruchu, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, atrakcyjna i bardziej przyjazna dla środowiska.

Kontakt

Jak możemy Ci pomóc?

Jeśli masz pytania, komentarze dotyczące Siemens Mobility skontaktuj się z nami.