Contact us

Rozwiązania dla transportu kolejowego

Wszechstronne portfolio firmy Siemens Mobility obejmuje pojazdy, infrastrukturę i rozwiązania automatyzacji dla wszystkich pozycji, od tramwajów, pociągów miejskich i metra do pociągów podmiejskich i regionalnych, jak również pociągów dalekobieżnych na trasach dużych prędkości.
Wszechstronne portfolio firmy Siemens Mobility obejmuje pojazdy, infrastrukturę i rozwiązania automatyzacji dla wszystkich pozycji, od tramwajów, pociągów miejskich i metra do pociągów podmiejskich i regionalnych, jak również pociągów dalekobieżnych na trasach dużych prędkości.