Bezpieczeństwo cyfrowe dla serwisu - dzięki usługom Siemens Mobility

95 incydentów związanych z wyciekiem danych jest efektem zaledwie dziewięciu ze znanych rodzajów ataków

95 %
  • procent incydentów związanych z wyciekiem danych jest efektem zaledwie dziewięciu ze znanych rodzajów ataków

Bezpieczeństwo cyfrowe

Bezpieczeństwo dla cyfrowego świata kolei

Kolej jest i pozostanie najbezpieczniejszym środkiem transportu. Wraz z rozwojem cyfryzacji bezpieczeństwo kolei, czyli ochrona fizyczna i zabezpieczenie przez ingerencją cyfrową, jest obecnie jedną z najpilniejszych potrzeb. Dzięki kompleksowemu podejściu usługi Siemens Mobility zapewniają bezpieczeństwo systemów kolejowych.

Na bezpiecznym torze dzięki holistycznej koncepcji bezpieczeństwa transportu kolejowego

Sieć szlaków kolejowych obejmująca 38 000 kilometrów, prawie 9 000 stacji i przystanków, prawie 3 500 urządzeń nastawczych i 70 000 rozjazdów i skrzyżowań:* w samych Niemczech wielkość infrastruktury kolejowej jest imponująca. Istnieje wiele sposobów, by sprawić, że zarządzanie operacjami, czynności utrzymaniowe, zarządzanie zasobami i inne obszary działalności stają się bardziej nowoczesne, opłacalne i wydajne dzięki zastosowaniu usług cyfrowych. 

Aby wraz z szybko rosnącym wolumenem danych skutecznie chronić sieć przed ingerencją z zewnątrz, należy zapoznać się z holistyczną, modułową i wielopoziomową koncepcją bezpieczeństwa części serwisowej Siemens Mobility.

Pierwszym krokiem jest profesjonalna analiza status quo danego systemu transportu kolejowego. W razie potrzeby Siemens Mobility może również wykonać pogłębione testy: W tym celu nasi specjaliści symulują atak hakerski. W oparciu o wyniki tych testów można zidentyfikować i wyeliminować słabe punkty systemu i określić wymagane działania zaradcze. Ciągłe monitorowanie systemu pozwala nam wykrywać i zgłaszać incydenty związane z bezpieczeństwem kolei, na przykład za pomocą specjalnego oprogramowania wykrywającego symptomy nieuprawnionych manipulacji w systemie. Ponadto Siemens Mobility wspiera użytkowników oferując szkolenia w zakresie monitorowania bezpieczeństwa personelu, procesów i technologii.

*Źródło: KRITIS-Sektorstudie 2015

Bezpieczeństwo ma wiele twarzy

Bezpieczeństwo zaczyna się od hasła

Bezpieczeństwo zaczyna się od ustawienia hasła: Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa kolei podnoszą świadomość pracowników w zakresie tworzenia bezpiecznych (silnych) haseł i dbania o ich poufność.

Znane wzorce działają. Ale do czasu.

Znane wzorce działają. Ale do czasu. Najwyższy czas na odpowiednie działania usprawniające, w tym uszczelnienie systemów, optymalizację procesów, szkolenia pracowników i wdrażanie technologii bezpieczeństwa.

Pewność bezpieczeństwa z serwisem Siemens Mobility

Klient może skorzystać z naszej modułowej koncepcji bezpieczeństwa transportu kolejowego i zawsze liczyć na wartość dodaną wynikającą z naszej dogłębnej znajomości systemów kolejowych. Na życzenie klient otrzymuje profesjonalną ocenę stanu faktycznego jego systemu kolejowego. Za zgodą klienta, w ramach tzw. testu penetracyjnego, nasi specjaliści mogą przeprowadzić symulację zewnętrznego ataku na system klienta. W ten sposób można wykryć wszelkie słabsze strony systemu („tylne drzwi”), zanim zostaną one spenetrowane przez nieproszonych gości. W razie potrzeby uszczelniamy system klienta, eliminujemy luki w zabezpieczeniach i wdrażamy technologie bezpieczeństwa. Stosujemy specjalne rozwiązania programowe do wykrywania i zgłaszania incydentów bezpieczeństwa podczas eksploatacji systemu kolejowego. Ponadto Siemens Mobility oferuje szkolenia dotyczące pracy personelu czy działania procesów i technologii. Nasz doświadczony partner, Akademia Siemens Rail, jest do Twojej dyspozycji.

„Inni mają wiedzę na temat zwiększania bezpieczeństwa komputerów osobistych, ale to Siemens wie jak ochronić każdy najmniejszy element systemu sterowania koleją. Jedynie firma Siemens, jako dostawca takich systemów, może ocenić działanie systemu i wdrożyć zmiany, które przełożą się na uzyskanie tzw. dowodu bezpieczeństwa. A jeśli niezbędne są zmiany mające na celu potwierdzenie takiego dowodu, możemy je przeprowadzić, tak jak ma to miejsce w przypadku nowych instalacji.”
Jürgen Kott, Siemens Mobility, head of the Support Center Rail Automation

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa kolei

Akademia Siemens Mobility oferuje szereg szkoleń z zakresu ogólnego bezpieczeństwa cybernetycznego oraz bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku transportu kolejowego. Uczestnicy szkolenia dowiadują się o holistycznej koncepcji bezpieczeństwa i jej wdrażaniu w rozwiązaniach systemów sterowania.

Akademia Siemens Mobility

Znaczenie bezpieczeństwa IT stale rośnie

Bezpieczeństwo podróży i pasażerów, którzy regularnie korzystają z przewozów kolejowych: Według najnowszego badania, w roku 2015 tylko 25% przedsiębiorców postrzegało bezpieczeństwo IT jako przewagę konkurencyjną, a nie jako wyłączenie dodatkowy czynnik kosztowy. Do roku 2018 liczba ta ma wzrosnąć do 59%.

Technologie obrony cybernetycznej

Dzięki strategicznemu partnerstwu najnowsze technologie obrony cybernetycznej trafiają do branży kolejowej

Liczba ataków cybernetycznych stale rośnie. Chcąc chronić przed nimi naszych klientów, rozwijamy usługi obrony cybernetycznej wraz z firmą Darktrace, jednym z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów przemysłowych. Kompetencje obu partnerów wzajemnie się uzupełniają: Darktrace zapewnia specjalistyczną wiedzę z obszaru sztucznej inteligencji na usługach cyberbezpieczeństwa, a Siemens Mobility know-how w kontekście bezpieczeństwa operacji kolejowych.

Aby nasi klienci zawsze byli o krok przed cyberprzestępcami, korzystamy z rozwiązań ustawicznego i nowoczesnego monitorowania wspieranego przez uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Systemy te monitorują ruch sieciowy w celu wykrywania anomalii i prób włamań. Te anomalie i podejrzane incydenty są poddawane ocenie przez zespół techników z Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwo Cybernetycznego wspieranych przez specjalistów drugiego i trzeciego poziomu, którzy pomagają klientom w rozwiązywaniu potencjalnych problemów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Smart Security dla transportu kolejowego, proszę wysłać zapytanie do naszych ekspertów drogą elektroniczną. Chętnie udzielą oni Państwu merytorycznego wsparcia.