Contact us

Modernizacja kolei

Większa wydajność energetyczna, większy komfort pasażerów i większa niezawodność - istnieje wiele dobrych powodów do modernizacji, rozbudowy lub naprawy pojazdów kolejowych i infrastruktury. Innym dobrym powodem jest przedłużenie okresu eksploatacji, ponieważ większa żywotność oznacza oszczędność zasobów.
Większa wydajność energetyczna, większy komfort pasażerów i większa niezawodność - istnieje wiele dobrych powodów do modernizacji, rozbudowy lub naprawy pojazdów kolejowych i infrastruktury. Innym dobrym powodem jest przedłużenie okresu eksploatacji, ponieważ większa żywotność oznacza oszczędność zasobów.