Siemens ingenuity for life.

Portfólio

Inovatívne produkty, služby a riešenia

Ponúkame komplexné riešenia v oblastiach ako koľajové vozidlá, automatizácia a elektrifikácia železníc, systémy na kľúč, inteligentné dopravné systémy a súvisiace služby. Naše portfólio priebežne inovujeme a prinášame riešenie aj pre náročnejších zákazníkov, ktorých požiadavky vyžadujú individuálny prístup šitý na mieru.

Inžinierske centrum v Žiline

Rail Infrastructure Engineering Center Žilina, ktoré v súčasnosti zamestnáva viac ako 500 špecialistov, poskytuje služby v oblasti softvérového a hardvérového inžinieringu riadiacich a zabezpečovacích systémov železničnej dopravy. V našom centre sa projektujú, testujú a zavádzajú do praxe moderné riešenia v riadení medzimestskej i mestskej koľajovej dopravy nielen na Slovensku, ale predovšetkým pre zahraničných zákazníkov. Produkty, s ktorými naši zamestnanci pracujú môžeme rozdeliť do troch hlavných oblastí železničnej zabezpečovacej techniky: elektronické stavadlá, operačné a dohľadové systémy a vlakové zabezpečovače.

Rail Infrastructure Engineering Center Žilina

Objav náš svet

Voľné pozície

Hľadáš uplatnenie na Slovensku?

Staň sa súčasťou inovácií v železničnej doprave a projektuj s nami pre celý svet. Do Inžinierskeho centra železničnej automatizácie v Žiline hľadáme nových kolegov.

Chceš spolu s nami vytvárať dopravu budúcnosti?

Zamestnávame odborníkov rôznych profesií, od študentov a absolventov až po skúsených expertov. Takmer každý u nás nájde svoju cestu kariérneho rozvoja, či už po odbornej, manažérskej alebo projektovej ceste.

Politika IMS Siemens Mobility, s. r. o.

 • Kvalita je určená našim zákazníkom,
 • kvalita je hodnota všetkých zamestnancov,
 • kvalita je potreba neustáleho zlepšovania.
 • Vyvážený prístup k energetickým zdrojom,
 • zodpovedné environmentálne správanie,
 • ekologicky šetrným spôsobom pre lepšiu budúcnosť.
 • Nie sú tolerované žiadne formy korupcie a úplatkárstva,
 • spravodlivá hospodárska súťaž je samozrejmosťou,
 • snaha o čestné a etické prostredie vo všetkých oblastiach pôsobenia.
 • Zodpovednosť za zamestnancov, človek na prvom mieste,
 • bezpečné a ergonomické pracovné prostredie,
 • rovnováha medzi prácou a súkromným životom.
 • Ochrana firemných informácií,
 • neustále zvyšovanie úrovne ochrany údajov,
 • komplexné bezpečnostné zásady a pravidlá.

BEZPEČNOSŤ

spoločnosť dodržuje všetky predpisy relevantné pre bezpečnosť

 • Naším zákazníkom ponúkame servisné služby výlučne orientované na údržbu vozidiel Siemens, čím vieme zabezpečiť bezpečnosť udržiavanej techniky a stav bezpečnej prevádzky. Túto zodpovednosť berieme na seba a dôsledne uplatňujeme našu politiku pre údržbu a pritom spájame dlhodobé a trvalé koncepty údržby s naším princípom nulovej chybovosti.
 • Vedenie spoločnosti ako nositeľ zodpovednosti za poskytnutú údržbu musí permanentne zabezpečiť dôsledné dodržiavanie predpisov relevantných pre bezpečnosť, kvalitatívnych a procesných predpisov a to prostredníctvom vhodných krokov sledovania a kontroly.

STRATÉGIA

je orientovaná na preventívnu a korektívnu údržbu tretej úrovne s nasledovnými cieľmi:

 • Udržanie neobmedzeného stavu bezpečnej prevádzky vozidla a komponentov.
 • Maximálna disponibilita a spoľahlivosť vozidiel a komponentov.

 

Garant pre dosiahnutie našich cieľov je rozsiahly rizikový manažment, ktorý nám dovoľuje včas rozpoznať a eliminovať technické, prevádzkové a organizačné riziká.

 

Náš systém údržby je podporovaný rozsiahlym Integrovaným manažérskym systémom spoločnosti pozostávajúcim z ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO27001 a ISO37001.

Dôležité dokumenty

Dokumenty pre podmienky spolupráce, podpory a služby spoločnosti Siemens Mobility Slovensko 

O nás

Ako líder v oblasti dopravy prinášame prepojené dopravné riešenia

Doprava je a v nasledujúcich desaťročiach bude ovplyvňovaná tromi megatrendmi: zmenou klímy, rastom populácie a digitalizáciou.

Udržateľnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť

Tieto trendy vyžadujú udržateľné, spoľahlivé a bezpečné dopravné riešenia, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu života pre 9,6 miliardy ľudí do roku 2050. Cestujúci budú zároveň vyžadovať prepojenú intermodálnu dopravu od prvého do posledného kilometra.

 

Digitalizácia nám pomáha zvládať tieto trendy a nepretržite meniť spôsob, akým cestujeme. Preto neustále inovujeme naše portfólio v kľúčových oblastiach, ktorými sú koľajové vozidlá, automatizácia a elektrifikácia tratí, inteligentné dopravné systémy, súvisiace služby a projekty na kľúč a tým tvoríme dopravu budúcnosti.

Vďaka digitalizácii umožňujeme dopravcom po celom svete...

Trendy & témy

Digitalizácia

Rast svetovej populácie, urbanizácia, rastúci objem dopravy a klimatické zmeny. To sú charakteristické znaky doby, v ktorej žijeme. Najmä na prepravu osôb i tovaru sú kladené stále vyššie nároky. Doprava musí byť čo najefektívnejšia, najbezpečnejšia a v neposlednom rade ekologická. Existujúce technológie prestávajú stačiť zvyšujúcemu sa životnému tempu, a preto neustále hľadáme atraktívnejšie riešenie v oblasti osobnej a nákladnej dopravy, aj dopravnej infraštruktúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s dopravnými technológiami a know-how v oblasti IT prinášame nové inteligentné riešenia, ktoré zvyšujú a optimalizujú dostupnosť infraštruktúry a v neposlednom rade zvyšujú spokojnosť zákazníka i cestujúcich.
Referencie

Naše technológie nájdete na celom svete

Urobte si obraz na základe vybraných referenčných projektov.
Kontaktujte nás

Kontakt

Pre viac informácií o našom portfóliu, či záujme o stretnutie nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Adresa

Siemens Mobility, s. r. o.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Slovensko

Telefón & Email