Siemens ingenuity for life.

Portfólio

Inovatívne produkty, služby a riešenia

Ponúkame komplexné riešenia v oblastiach - koľajové vozidlá, automatizácie a elektrifikácie železníc, systémy na kľúč, inteligentné dopravné systémy a súvisiace služby. Naše portfólio priebežne inovujeme a prinášame riešenie aj pre náročnejších zákazníkov s požiadavkami vyžadujúcimi riešenie na mieru.

Inžinierske centrum v Žiline

Rail Infrastructure Engineering Center Žilina, ktoré v súčasnosti zamestnáva viac ako 390 špecialistov, poskytuje služby v oblasti softvérového a hardvérového inžinieringu riadiacich a zabezpečovacích systémov železničnej dopravy. V našom centre sa projektujú, testujú a zavádzajú do praxe moderné riešenia v riadení medzimestskej i mestskej koľajovej dopravy nielen na Slovensku, ale predovšetkým pre zahraničných zákazníkov. Produkty, s ktorými naši zamestnanci pracujú môžeme rozdeliť do troch hlavných oblastí železničnej zabezpečovacej techniky: elektronické stavadlá, operačné a dohľadové systémy a vlakové zabezpečovače.

Rail Infrastructure Engineering Center Žilina

Objav náš svet

O nás

Ako líder v oblasti dopravy prinášame prepojené dopravné riešenia

Doprava je a v nasledujúcich desaťročiach bude ovplyvňovaná tromi megatrendy: zmenou klímy, rastom populácie a digitalizáciou.

Udržateľnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť

Tieto trendy vyžadujú udržateľné, spoľahlivé a bezpečné dopravné riešenia, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu života pre 9,6 miliardy ľudí do roku 2050. Cestujúci budú zároveň vyžadovať prepojenú intermodálnu dopravu od prvého do posledného kilometra.

 

Digitalizácia nám pomáha zvládať tieto trendy a nepretržite meniť spôsob, akým cestujeme. Preto neustále inovujeme naše portfólio v kľúčových oblastiach, ktorými sú koľajové vozidlá, automatizácie a elektrifikácie tratí, inteligentné dopravné systémy, súvisiace služby a projekty na kľúč, a tvoríme dopravu budúcnosti.

Vďaka digitalizácii umožňujeme dopravcom po celom svete...

Trendy & témy

Digitalizácia

Rast svetovej populácie, urbanizácie, rastúci objem dopravy a klimatické zmeny. To sú charakteristické znaky doby, v ktorej žijeme. Najmä na prepravu osôb i tovaru sú kladené stále vyššie nároky. Doprava musí byť čo najefektívnejšia, najbezpečnejšia a v neposlednom rade ekologická. Existujúce technológie zvyšujúcemu sa životnému tempu prestávajú stačiť, a preto neustále hľadáme atraktívnejšie riešenie v oblasti osobnej a nákladnej dopravy aj dopravnej infraštruktúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s dopravnými technológiami a know-how v oblasti IT prinášame nové inteligentné riešenia, ktoré zvyšujú a optimalizujú dostupnosť infraštruktúry a v neposlednom rade zvyšujú spokojnosť zákazníka i cestujúcich.
Voľné pozície

Hľadáš uplatnenie na Slovensku?

Staň sa súčasťou inovácií v železničnej doprave a projektuj s nami pre celý svet. Do vývojového centra železniční automatizace v Žilině hledáme nové kolegy.

Chceš spolu s nami vytvárať dopravu budúcnosti?

Zamestnávame odborníkov rôznych profesií, od študentov a absolventov až po skúsených expertov. Takmer každý u nás nájde svoju cestu kariérneho rozvoja, či už po odbornej, manažérskej alebo projektovej ceste.

Referencie

Naše technológie nájdete na celom svete

Urobte si obraz na základe vybraných referenčných projektov.
Kontaktujte nás

Kontakt

Pre ďalšie informácie o našom portfóliu alebo záujme o schôdzku nás, prosím, kontaktujte e-mailom alebo nám zavolajte.

Adresa

Siemens Mobility, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Slovensko

Telefón & Email

ISO certifikácia

Spoločnosť je certifikovaná podľa nasledovných štandardov:

  • ISO 9001    Systém manažérstva kvality
  • ISO 14001  Systém manažérstva environmentu
  • ISO 45001  Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ISO 27001  Systém manažérstva bezpečnosti informácií
  • ISO 37001  Systém manažérstva proti korupcii