Oznámenie o súboroch cookies spoločnosti Siemens

Posledná aktualizácia: december 2021

 

Toto oznámenie o súboroch cookies sa vzťahuje na webové stránky prístupné pod "siemens.com". (ďalej len "webové stránky").

 

Tieto webové stránky používajú súbory cookies. Súbory cookies sú malé súbory obsahujúce určité informácie, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení. Súbory cookies sú poskytované spoločnosťou Siemens AG alebo Siemens Industry Software, Inc. (spoločne "Siemens") - takzvané "cookies prvej strany" - alebo tretími stranami, ktoré Siemensu poskytujú služby; tieto cookies sa označujú ako "cookies tretích strán".

 

Súbory cookies sú nevyhnutné pre poskytovanie určitých funkcií na webových stránkach, napr. pre zachovanie voľby jazyka vykonanej užívateľom. Okrem toho súbory cookies umožňujú príslušnému vydavateľovi (spoločnosti Siemens alebo tretej strane) rozpoznať, že webové stránky boli predtým vyvolané určitým koncovým zariadením, čo umožňuje identifikovať vracajúcich sa návštevníkov (alebo skôr ich koncové zariadenia) a zhromažďovať informácie o ich používaní webových stránok a ich predpokladaných záujmoch.

 

Tieto informácie sa používajú na zlepšenie webových stránok a na poskytovanie relevantnej reklamy na produkty a služby spoločnosti Siemens na webových stránkach aj na stránkach tretích strán.

 

Súbory cookies je možné podľa ich funkcie a účelu zaradiť do štyroch kategórií: nevyhnutné súbory cookies, výkonnostné súbory cookies, funkčné súbory cookies a marketingové súbory cookies.
 

Nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie, ako je nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Bez týchto súborov cookies nemožno riadne poskytovať služby požadované prostredníctvom používania našich webových stránok.

 

Nevyhnutne nutné súbory cookies nevyžadujú súhlas užívateľa podľa platných právnych predpisov. Svoj webový prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby blokoval nevyhnutné súbory cookies, ale je možné, že potom nebudete môcť využívať funkcie webových stránok tak, ako bolo zamýšľané.

 

Pokiaľ by informácie spracovávané v súvislosti s nevyhnutne nutnými súbormi cookies mali byť v danom prípade kvalifikované ako osobné údaje, je právnym dôvodom pre toto spracovanie oprávnený záujem spoločnosti Siemens na prevádzkovaní webových stránok.
 

Výkonnostné súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, napríklad ktoré stránky návštevníci navštevujú najčastejšie a ako sa na webe pohybujú. Pomáhajú nám lepšie porozumieť správaniu užívateľov na našich webových stránkach. To je nevyhnutné pre zlepšenie používateľskej prívetivosti webových stránok, a tým aj pre zlepšenie používateľského zážitku.

 

Ďalšie informácie zhromaždené pomocou výkonnostných súborov cookies môžu zahŕňať napr. tieto údaje: použitý internetový prehliadač a operačný systém, názov domény webovej stránky, ktorú ste predtým navštívili, počet návštev, priemernú dobu trvania návštevy a vyvolané stránky.

 

Všeobecne platí, že informácie zhromaždené týmito súbormi cookies sú súhrnné a zvyčajne ich nemožno spojiť s konkrétnou fyzickou osobou. V niektorých prípadoch však môžu byť zhromaždené informácie spojené priamo s vami (za predpokladu, že ste spoločnosti Siemens oznámili svoju totožnosť, napr. pri vytváraní účtu alebo podaní žiadosti k nám). Pokiaľ informácie spracovávané v súvislosti s výkonnostnými súbormi cookies môžu byť v danom prípade priamo spojené s vami alebo sa inak kvalifikujú ako osobné údaje, je právnym základom pre toto spracovanie váš súhlas.
 

Funkčné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú webovým stránkam zapamätať si vami vykonané voľby alebo zadané informácie (napríklad vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate) a poskytovať rozšírené, osobnejšie funkcie. Používajú sa tiež na umožnenie požadovaných funkcií, napríklad prehrávanie videí.

 

Pokiaľ by informácie spracovávané v súvislosti s funkčnými súbormi cookies mali byť v danom prípade kvalifikované ako osobné údaje, je právnym základom pre toto spracovanie súhlas užívateľa.
 

Marketingové súbory cookies

Marketingové súbory cookies (označované aj ako cieľové alebo reklamné súbory cookies) sa používajú na to, aby sa vám na webových stránkach tretích strán zobrazovali reklamy, ktoré sú pre vás a podľa vašich záujmov relevantnejšie. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a pomáhajú merať účinnosť reklamnej kampane.

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s marketingovými súbormi cookies (ak existujú) je súhlas užívateľa.

 

Spoločnosti Siemens AG a Siemens Industry Software, Inc. sú spoločne zodpovedné za všetky osobné údaje zhromaždené pomocou súborov cookies, ako je popísané v tomto oznámení o súboroch cookies, a uzavreli dohodu, ktorá stanovuje ich príslušné povinnosti v oblasti ochrany údajov. Zhrnutie obsahu tejto dohody je k dispozícii na vyžiadanie.

 

V prípade akejkoľvek požiadavky v súvislosti s týmto oznámením o súboroch cookies sa obráťte na organizáciu na ochranu osobných údajov na adrese dataprotection@siemens.com.

 

Podrobné informácie o jednotlivých súboroch cookies (napr. účel súboru cookies a príjemcu informácií zhromaždených súborom cookies) nájdete tu: