Contact us

Compliance program

Byť zodpovednou spoločnosťou je jednou z našich základných priorít. Pomocou nášho compliance systému chceme vniesť myšlienku compliance do povedomia a konania všetkých zamestnancov spoločnosti Siemens Mobility. Integrita predstavuje pre Siemens Mobility konanie v súlade s našimi hodnotami - zodpovedné podnikanie, špičkový výkon a inovatívny prístup kdekoľvek, kde podnikáme.
Compliance program
Byť zodpovednou spoločnosťou je jednou z našich základných priorít. Pomocou nášho compliance systému chceme vniesť myšlienku compliance do povedomia a konania všetkých zamestnancov spoločnosti Siemens Mobility. Integrita predstavuje pre Siemens Mobility konanie v súlade s našimi hodnotami - zodpovedné podnikanie, špičkový výkon a inovatívny prístup kdekoľvek, kde podnikáme.