Paríž transformuje staršie metro linky na plne automatizované systémy, na projekte sa podieľa tím zo Siemens Mobility Žilina 

  •  Kľúčový projekt pre bezproblémový priebeh Letných olympijských hier v Paríži v roku 2024
  •  Vybudovanie nových plne automatizovaných liniek metra 15, 16, 17 a 18
  • Výhodou bude priamy prístup metrom na letisko Orly z centra Paríža

Spoločnosť Siemens Mobility obdržala zákazku od prevádzkovateľa parížskeho metra (Régie autonome des transports parisiens - RATP), na zavedenie systému riadenia vlakov založenom na komunikácii (CBTC) pre linku 14 a vybudovanie nových plne automatizovaných liniek metra.

 

Linka 14 je kľúčovým prvkom v projekte Grand Paris Express, kde sa plánuje nová plne automatizovaná tranzitná sieť pre hlavné mesto Francúzska. Ide o najväčší dopravný projekt v Európe. Zmluva zahŕňa Grade of Automation 4 (GoA4) Trainguard MT CBTC a garanciu vykonávať servis počas celej životnosti systému. Spomínaná technológia GoA4 zabezpečí plynulú prevádzku metra bez potreby vodiča v kabíne.

 

„Z Inžinierskeho centra Siemens Mobility v Žiline intenzívne pracujeme na projekte parížskeho metra, kde prioritne zastrešujeme simulácie. Na základe podkladov od zákazníka nakonfigurujeme náš interný nástroj a následne vypracujeme simulácie, prípadne vyhotovíme výkresy linky a iné požadované dokumentácie. Spolu s kolegami sme vypracovali prvotné simulácie, ktoré boli nutné pri výberovom konaní a aj vďaka nim sa podarilo projekt na modernizáciu linky 14 a taktiež liniek 15,16 a 17 vyhrať, a presvedčiť zákazníka, že náš systém je ten správny,“ Daniel Koyš vedúci tímu CBTC inžinierov v Žiline.

 

Projekt Grand Paris Express zahŕňa vytvorenie štyroch nových automatických liniek metra okolo Paríža (15, 16, 17 a 18), ako aj predĺženie a modernizáciu linky 14 na sever a juh od Paríža na letisko Orly. Neskôr sa Grand Paris Express postupne napojí na existujúcu sieť metro liniek. Bude slúžiť hlavným obchodným oblastiam (letiská, obchodné centrá, výskumné centrá a univerzity) a metropolitným oblastiam, ktoré sú v súčasnosti ťažko dostupné.

 

Predĺžená trasa linky 14 bude mať 28 kilometrov s 21 stanicami. Objednávka zahŕňa výmenu existujúceho systému za nový CBTC na existujúcich traťových úsekoch a na 35 vlakoch. Ďalej Siemens Mobility nainštaluje systém CBTC na nových linkách a na celom vozovom parku, ktorý sa v roku 2024 rozrastie na 72 vlakov.

 

Podstatou CBTC systému (Communication Based Train Control) je komunikácia, kedy získavame presné informácie o polohe vlaku. Moderné riešenie CBTC umožňuje skrátiť interval medzi vlakmi bez zvýšenia rizika a vytvára priestor pre ďalšie vlaky. Systém dokáže upraviť rýchlosti vlakov, aby sa zabránilo prerušovanému chodu alebo zastaveniu s možným oneskorením, čo vedie k plynulejšej jazde a šetreniu energie. Vlaky môžu bezpečne premávať v oboch smeroch a na všetkých tratiach, čím vytvárajú väčšiu flexibilitu pri reakcií na núdzové situácie,“ uviedol Daniel Koyš, vedúci tímu CBTC inžinierov v Žiline.

 

Grand Paris Express je projekt hromadnej dopravy s bezprecedentným rozsahom a významom vo Francúzsku. Jeho cieľom je riešiť hlavné dopravné výzvy: umožniť obyvateľom oblasti Paríža cestovať rýchlejšie a efektívnejšie, prepojiť mestské územia, ktoré majú dnes obmedzený prístup k verejnej hromadnej doprave, a vytvoriť nové príležitosti pre hospodársky rast Paríža.

 

„Francúzi sú nadšení, kam technológia CBTC posúva Paríž, a preto chcú technológiu CBTC postupne aplikovať na všetky staré linky metier. Pred pár týždňami som sa vrátil z Paríža, kde som sa so svojimi kolegami zo Žiliny zúčastnil školenia pre projekt Grand Paris Express, nakoľko bolo rozhodnuté, že naše oddelenie sa začne postupne viac a viac zapájať do aktivít na danom projekte. S tým je spojené aj rozširovanie našich kompetencií a množstvo školení, napr. aj priamo v Paríži. Teším sa, že náš tím má možnosť pracovať na nasadení najmodernejších technológii v železničnej doprave práve pre metropolu Francúzska, Paríž.“ Daniel Koyš vedúci tímu CBTC inžinierov v Žiline.