Siemens Mobility digitalizuje infraštruktúru nórskych železníc

  • Najväčšia zákazka železničnej infraštruktúry v histórii spoločnosti Siemens Mobility
  • Približne 4 200 kilometrov tratí a 375 staníc
  • Plánované dokončenie do roku 2034 a garantovaný servis do roku 2059

Siemens vybaví celú nórsku železničnú sieť s dĺžkou približne 4 200 kilometrov tratí európskym vlakovým zabezpečovacím systémom (ETCS) Trainguard Level 2 kombinovaný so stavadlom Simis W a riešením sieťovej komunikácie Sinet. Objednávku zadala Bane NOR SF, štátna spoločnosť zodpovedná za nórsku národnú železničnú infraštruktúru, ktorá zodpovedá za vlastníctvo, údržbu, prevádzku a rozvoj nórskej železničnej siete.

 

Hnacou silou zavedenia ERTMS (European Rail Traffic Management System) bola potreba obnovy a modernizácie existujúcich signalizačných systémov. Väčšina dosluhujúcich systémov založených na relé dosiahne koniec svojho navrhnutého životného cyklu práve počas riešenia modernizácie nórskych železníc. Ako signalizačné zariadenie starne, jeho údržba je čoraz náročnejšia a spoľahlivosť sa zhoršuje.

 

S novou technológiou ETCS bude signalizačný systém nórskeho železničného systému digitalizovaný. Rozsah dodávky projektu zahŕňa kompletný zabezpečovací systém so zabezpečovacími komponentami, systém ETCS Level 2, výhybkové automaty, systémy detekcie vlakov, železničné priecestia a súvisiacu infraštruktúru pozdĺž tratí. Nový digitálny signalizačný systém zvyšuje bezpečnosť, presnosť a kapacitu železničného systému a bude dokončený v roku 2034. Zmluva zahŕňa aj služby údržby na 25 rokov.

 

Distribuovaný inteligentný bezpečnostný systém Sinet je založený na priemyselných štandardných komunikačných rozhraniach a zahŕňa funkcie pre cloudové služby. S celoeurópskym zabezpečovacím systémom ETCS ako signalizačným systémom v kabíne už nie sú potrebné hlavné návestidlá pozdĺž tratí, pretože návestné znaky sa z návestidiel prenášajú priamo do kabíny rušňovodiča, čím sa zefektívni železničná prevádzka, ale aj zvýši bezpečnosť na trati.

 

Systém je súčasťou európskej normy, ktorá nahradí dnešných viac ako 20 rôznych národných systémov riadenia vlakov po celej Európe. S interoperabilitou vlakov ETCS je možné dosiahnuť cestovanie po celej Európe. Napríklad nákladný vlak môže jazdiť z Talianska až do Nórska bez toho, aby bolo potrebné meniť lokomotívu na hraniciach. Vďaka tomu bude preprava tovaru a cestujúcich rýchlejšia a s nižšími nákladmi ako je tomu dnes.

 

Prvou traťou v Nórsku, ktorá bude vybavená novým zabezpečovacím systémom, bude Nordlandsbanen a jej prevádzka je naplánovaná už v roku 2022. Zavedenie ETCS v oblasti Osla je plánované na rok 2026. Dokončenie nového zabezpečovacieho a vlakového riadiaceho systému je plánované do roku 2034.

Nórsky program je súbor viacerých rozsiahlych projektov. Doposiaľ sa jedna o najväčší technologický kontrakt v krajine. Pôvodná reléová technológia z roku 1950 je zastaralá a náročná na svoju údržbu, preto sa krajina rozhodla o jej modernizáciu. 15 rozličných systémov nahradí jeden ERTMS, ktorý sa celý zmestí do dátového centra v jednej miestnosti daného projektu. Ak si predstavím, že aktuálne máme 334 staníc (v rámci množstva projektov) je to unikátne riešenie,” 
uviedol Dušan Matej, vedúci tímu inžinierov v Siemens Mobility Žilina.

Na projekte digitalizácie nórskych železníc pracuje aj tím z Inžinierskeho centra v Žiline, ktorý sa skladá z 39 členov. Pokrývajú niekoľko oblastí projektu ako BIM (Building Information Modeling), SSP/SDLTL, softvérový a hardvérový inžiniering. Kolegovia pracujúci na BIM spracovávajú point cloud dáta, kde vytvárajú virtuálnu kópiu 4 200 km železničnej siete, ktorá je následne modernizovaná na systém ETCS Level 2. V dôsledku toho je možné merať a osádzať zabezpečovaciu techniku bez nutnosti prítomnosti našich kolegov na trati.  SSP/SDLTL predstavujú traťové schémy a traťové plány v mierke, kde sú vo výkresoch osadené komponenty zabezpečovacích systémov kompletne pripravené na inštaláciu. Úlohou hardvérových inžinierov je zapojenie elektrických schém vonkajšej a vnútornej časti celého stavadla, ktoré zahŕňajú všetky jeho elementy vrátane železničných priecestí. Softvéroví inžinieri parametrizujú prvky stavadla v rámci logických funkcií a závislostí, podľa ktorých sa musia správať pri prejazdoch vlaku.

 

Celý projekt je priateľský k životnému prostrediu, pretože sa zamedzilo tlačeniu výkresov vo fyzickej podobe. Všetko je v elektronickej forme dokonca aj na trati, kde sa používajú namiesto výkresov tablety.

Projekt Nórsko spája viaceré tímy ľudí naprieč Európskou úniou a taktiež Siemens Mobility v Žiline je jeho súčasťou. Tím pozostávajúci z 39 ľudí každodenne prispieva svojou prácou ku kompletizácii tohto veľkého projektu. Svojou vytrvalosťou, zmyslom pre detail a poznávaním nových technológii sa stávajú najlepšími vo svojom obore. Za mňa osobne boli ľudia vždy ten najdôležitejší artikel v pracovnom prostredí. Mojim cieľom je poskytnúť im tie najlepšie pracovné podmienky pre náš spoločný úspech. Za ich nasadenie a prácu som nesmierne vďačný,
uviedol Dušan Matej, vedúci tímu inžinierov v Siemens Mobility Žilina.

Na fotografiách inžinieri, ktorí sa podieľajú na digitalizácii nórskych železníc (Dušan Matej, Jakub Matúška)