Na základe vysokej kvality služieb, Inžinierske centrum Siemens Mobility v Žiline výrazne rastie a sťahuje sa do nových priestorov

·      Inžinierske centrum zamestnáva viac ako 550 špecialistov z oblasti                   zabezpečovacích železničných systémov a elektrifikácie                                ·      V tomto roku plánuje rozšírenie o ďalších 150 nových pracovných pozícií ·      Nové priestory v lokalite Obchodná 1. cielia na získanie certifikácie LEED         PLATINUM a WELL PLATINUM

Spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o. podpísala so spoločnosťou Reinoo zmluvu, ktorou sa zaväzuje k podpisu finálnej nájomnej zmluvy v novej administratívnej budove Obchodná 1. Do modernej budovy sa presťahuje celé žilinské Inžinierske centrum vrátane laboratórií, a to najneskôr na jeseň 2023. V súčasnosti sa jedná o viac ako 550 zamestnancov, ich počet by mal byť do roku 2023 navýšený o ďalších viac ako 150 pozícií, ktoré sú teraz aktívne obsadzované.

 

Existujúce priestory na adrese J. M. Hurbana 21, kde sídli Inžinierske centrum od roku 2010, už nie sú kapacitne dostačujúce. V budove Obchodná 1. bude spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o. disponovať 4 poschodiami a celková nájomná plocha bude približne 7000 m2. Časť plochy bude pripravená na umiestnenie laboratória, ktoré vyžaduje špecifickú úpravu priestoru. V laboratóriu prebieha testovanie hardvéru a softvéru pre železničnú infraštruktúru, ktorý je v žilinskej pobočke konfigurovaný. Už čoskoro spoločnosť očakáva dodanie nových zariadení, ktoré ešte výraznejšie rozšíria moderné technológie laboratória pre potreby práce na medzinárodných projektoch.

 

„Som veľmi rád, že budeme môcť našim zamestnancom ponúknuť ešte modernejšie  pracovné prostredie v budove, ktorá bude disponovať nielen ergonomickými pracovnými miestami, ale zároveň myslí aj na wellbeing našich zamestnancov, na ktorý v našej spoločnosti kladieme veľký dôraz. Relaxovať budú môcť nie len v rámci oddychových zón v priestoroch spoločnosti, ale aj na zelenej streche s panoramatickým výhľadom.“ hovorí Rastislav Kušpál, vedúci Inžinierskeho centra Siemens Mobility, s. r. o. „Samozrejmosťou sú aj parkovacie miesta pre zamestnancov, nabíjacie stanice pre elektromobily, stojisko pre bicykle a inteligentné riadenie vnútorného prostredia na dosiahnutie optimálnych klimatických podmienok. Už teraz sa teším, keď na novej adrese privítame celý tím.“

 

„Naše Inžinierske centrum v Žiline sa v priebehu uplynulých rokov stalo neoddeliteľnou súčasťou vývojového ekosystému koncernu Siemens Mobility celosvetovo a to predovšetkým vysokou úrovňou kvality výkonov. Najviac cenení sú práve zamestnanci, ktorí sú veľmi skúsení, profesionálni a nastavili vysoký štandard kvality odvedenej práce, čo je v rámci oblasti železničných technológií veľmi dôležité. Naše technológie zaisťujú bezpečnosť na železnici a chránia tak ľudské životy!“ hovorí Branislav Voška, konateľ spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o. „Rozhodnutie o presťahovaní sa do nových priestorov bolo jednoznačné, je to záväzok a jasný dôkaz dlhodobého záujmu rozvíjať aktivity v tejto oblasti. Verím, že nová budova poskytne našim zamestnancom ideálne zázemie pre prácu aj odpočinok.“

 

„Dôvera spoločnosti Siemens Mobility nás veľmi teší a považujeme ju za potvrdenie toho, že stavať kvalitné a ekologicky udržateľné budovy je budúcnosťou realitného developmentu. Sme radi, že v Siemens Mobility ocenili okrem modernej architektúry a technologických riešení aj zeleň či verejné priestory, ktoré sú súčasťou projektu. Zároveň ich rozhodnutie poukazuje na význam výstavby kvalitných kancelárii aj pre mesto Žilina, keďže poskytujú priestor pre pracovné miesta v sektore s pridanou hodnotou.“ hovorí Milan Dubec, CEO spoločnosti Reinoo.

 

O Inžinierskom centre Siemens Mobility v Žiline

 

Inžinierske centrum Siemens Mobility v Žiline, ktoré vzniklo v roku 2003 a v roku 2010 malo na palube 25  ľudí, dnes zamestnáva už viac ako 550 zamestnancov a je plánovaný ďalší výrazný rast. Poskytuje služby v oblasti softvérového a hardvérového inžinieringu riadiacich a zabezpečovacích systémov železničnej dopravy ako aj vývoja nástrojov na inžiniering a automatizáciu testovania. Netreba opomínať podporné aktivity pre riadenie kvality a dokumentácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou projektov. V Inžinierskom centre sa projektujú, testujú a zavádzajú do praxe moderné riešenia v riadení diaľkovej, prímestskej i mestskej koľajovej dopravy nielen na Slovensku, ale predovšetkým pre zahraničných zákazníkov. Medzi významné projekty Inžinierskeho centra patrí projekcia riadiacich systémov vo Viedni, Istanbule, Buenos Aires, Švajčiarsku či Malajzii.

 

O projekte Obchodná 1
 

Osem poschodová novostavba administratívnej budovy ponúka inovatívny koncept kancelárskych a obchodných priestorov v najvyššom štandarde. Súčasťou budovy je aj podzemné parkovisko. Dominantou je oddychová strešná zóna s úžasným panoramatickým výhľadom, ktorá ponúka priestor na relax či organizovanie rôznych eventov.

 

Úpravy v okolí budovy pozostávajú z vytvorenia vegetačných úprav prírode blízkeho charakteru, vybudovania komunikácií pre peších z prírodných materiálov a doplnenia prvkov drobnej architektúry. Cieľom výstavby je získanie prestížnych certifikátov LEED PLATINUM a WELL PLATINUM.

 

Budova bude disponovať:

•    Bezbariérovým vstupom do objektu

•    Inteligentným systémom riadenia prostredia

•    Oddychovou strešnou zónou, zelenými a oddychovými zónami v okolí.

•    Inteligentným parkovacím systémom

•    Nabíjacími stanicami pre elektromobily

•    Stravovacími zariadeniami a kaviarňou v budove