Pociągi podmiejskie i regionalne firmy Siemens Mobility

Energooszczędność i niezawodność. Dzięki inteligentnym, elastycznym koncepcjom dojazdów podmiejskich i regionalnych możemy sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom i pomóc w kształtowaniu przyszłości linii podmiejskich i regionalnych - niezależnie od obszaru zastosowania lub dostępnych połączeń z innymi środkami transportu.
Mireo pociąg
Energooszczędność i niezawodność. Dzięki inteligentnym, elastycznym koncepcjom dojazdów podmiejskich i regionalnych możemy sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom i pomóc w kształtowaniu przyszłości linii podmiejskich i regionalnych - niezależnie od obszaru zastosowania lub dostępnych połączeń z innymi środkami transportu.